Bảo hiểm Người ngồi trên xe ô tô

Bảo hiểm Người ngồi trên xe ô tô Liberty Autocare bảo vệ bạn & gia đình trước những rủi ro trên đường với mức phí chỉ từ 100.000 đồng/chỗ ngồi.

Quyền lợi và biểu phí Bảo hiểm Người ngồi trên xe ô tô

Quý Khách có thể lựa chọn 1 trong 3 hạn mức của Bảo hiểm Người ngồi trên xe ô tô dưới đây:

Số tiền bồi thường tối đaPhí bảo hiểm
Hạn mức 1100 triệu đồng/người100.000 đồng/chỗ ngồi
Hạn mức 2200 triệu đồng/người200.000 đồng/chỗ ngồi
Hạn mức 3400 triệu đồng/người480.000 đồng/chỗ ngồi

Ví dụ tính phí bảo hiểm: xe 5 chỗ ngồi và mua bảo hiểm người ngồi trên xe với Hạn mức 1:

  • Phí bảo hiểm: 5 chỗ x 100.000 đồng/chỗ ngồi = 500.000 đồng
  • Hạn mức bồi thường: 100 triệu đồng/người

Bồi thường Bảo hiểm Người ngồi trên xe ô tô

Liberty có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho những người (hoặc người đại diện cho người đó) ngồi trên xe hoặc đang lên, xuống xe bị chết hoặc thương tật thân thể gây ra cho họ trong khi lên xe, xuống xe, lái hay di chuyển bằng xe và gây ra bởi các phương tiện hữu hình, từ bên ngoài, có tính chất bất ngờ, có tính chất vũ lực và độc lập với bất kỳ nguyên nhân nào khác (ngoại trừ việc điều trị y tế hay phẫu thuật là hậu quả của thương tật đó) trong vòng 3 tháng dương lịch kể từ khi xảy ra tử vong hoặc thương tật và thương tật là kết quả trực tiếp và tức thì của tai nạn đối với xe.

Các mức bồi thường

1. Chết
Số tiền chi trả: 100% số tiền bồi thường tối đa (theo Hạn mức)..

2. Thương Tật Vĩnh Viễn (bao gồm thương tật toàn bộ và thương tật bộ phận)
Số tiền chi trả: Theo tỉ lệ phần trăm của Hạn Mức, được quy định trong Quy tắc bảo hiểm.

3. Chi Phí Y Tế
Liberty sẽ thanh toán các chi phí cho thuốc men, nằm viện và phẫu thuật, chăm sóc tại nhà điều dưỡng hay chi phí điều dưỡng phát sinh trong vòng 52 tuần kể từ lúc bị thương tật.

Điều khoản loại trừ

Liberty sẽ không trả tiền bảo hiểm cho trường hợp tử vong hay thương tật thân thể, toàn bộ hay một phần, trực tiếp hay gián tiếp phát sinh, gây ra bởi hoặc truy nguyên do:

  1. Cố ý tạo ra thương tật cho bản thân, tự tử hay mưu toan tự tử (dù có phạm tội hay không), khuyết tật thân thể hay đau yếu; hay
  2. Tai nạn xảy ra khi người điều khiển xe bị ảnh hưởng của rượu hoặc các chất kích thích.

Quý Khách đang quan tâm?

Với một chi phí rất hợp lý, Bảo hiểm Người ngồi trên xe ô tô của Bảo hiểm Liberty là một lựa chọn hoàn hảo của Quý Khách. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận báo phí và quyền lợi bảo hiểm tốt nhất!

Vui lòng dẫn nguồn baohiemotoliberty.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn.