So sánh bảo hiểm ô tô tại Việt Nam

Quý Khách hàng nên so sánh bảo hiểm ô tô của nhiều công ty bảo hiểm để có quyết định đúng đắn khi mua bảo hiểm cho xế yêu của mình! Không chỉ là phí bảo hiểm cao hay thấp mà còn nhiều yếu tố quan trọng khác cần xem xét: phạm vi và quyền lợi bảo hiểm, các điều khoản loại trừ (không bồi thường), các trường hợp chế tài (giảm số tiền bồi thường) và thủ tục bồi thường.

So sánh bảo hiểm ô tô về phạm vi và quyền lợi bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm

Liberty: Bảo hiểm cho mọi rủi ro không bị loại trừ.
Các công ty khác: Bảo hiểm cho các rủi ro được liệt kê cụ thể trong Quy tắc Bảo hiểm.

Bảo hiểm dưới giá trị thị trường của xe

Liberty: Không áp dụng (Liberty chỉ bảo hiểm đúng giá trị thị trường của xe tại thời điểm bắt đầu hiệu lực hợp đồng bảo hiểm).
Các công ty khác: Áp dụng giảm số tiền bồi thường theo tỷ lệ giảm giá trị thị trường của xe.

Thay thế phụ tùng mới

Liberty:
1. Cam kết sử dụng phụ tùng chính hãng bằng cách yêu cầu garage ghi rõ mã phụ tùng trong hóa đơn sửa chữa và chịu trách nhiệm bảo hành trong vòng 6 tháng hoặc 10.000km, tùy điều kiện nào đến trước.
2. Không áp dụng chi phí khấu hao (trừ khi Khách hàng lựa chọn áp dụng khấu hao hoặc có quy định liên quan).
Các công ty khác:
1. Không cam kết sử dụng phụ tùng chính hãng.
2. Áp dụng chi phí khấu hao khi thay thế phụ tùng (trừ khi mua điều kiện bổ sung):
– Dưới 3 năm: 0% – 15%
– 3 đến dưới 6 năm: 15% – 25%
– 6 đến dưới 10 năm: 25% – 35%
– 10 đến dưới 15 năm: 35% – 45%
– Từ 15- 20 năm: 45% – 55%

Bảo hiểm thủy kích

Liberty:
– Miễn phí (mặc định trong quyền lợi bảo hiểm vật chất xe).
– Khấu trừ 30% số tiền bồi thường hoặc mức miễn thường (tùy số nào lớn hơn).
Các công ty khác:
– Tính phí riêng.
– Khấu trừ 20% số tiền bồi thường hoặc 3 triệu đồng (tùy số nào lớn hơn) và chỉ áp dụng đối với trường hợp tổn thất động cơ.

Bảo hiểm ngập nước (*)

Liberty:
– Miễn phí (mặc định trong quyền lợi bảo hiểm vật chất xe).
– Khấu trừ theo mức miễn thường.
Các công ty khác:
– Không bồi thường.
(*) Ngập nước là trường hợp xe bị hư hỏng khi bị ngập nước trong lúc không hoạt động (xe không chạy), ví dụ: xe đỗ trong hầm xe hoặc ngoài đường.

Sử dụng garage tự chọn

Liberty:
– Miễn phí.
– Không giới hạn garage chính hãng.
– Không giới hạn tuổi xe.
Các công ty khác:
– Tính phí riêng.
– Mạng lưới garage chính hãng hạn chế.
– Thường chỉ áp dụng cho xe đến 5 tuổi khi giao kết hợp đồng.

Bảo hiểm mất cắp bộ phận

Liberty:
– Tính phí riêng.
– Tối đa 2 lần/năm.
– Không giới hạn số bộ phận hoặc vị trí bộ phận bị mất cắp (ví dụ: bên trái hoặc bên phải xe) trong 1 lần yêu cầu bồi thường.
– Khấu trừ 30% hoặc mức miễn thường hoặc 2 triệu đồng (tùy số nào lớn hơn).
Các công ty khác:
– Tính phí riêng.
– Tối đa 2 lần/năm.
– Có giới hạn số bộ phận hoặc vị trí bộ phận bị mất cắp (ví dụ: bên trái hoặc bên phải xe) trong 1 lần yêu cầu bồi thường.
– Khấu trừ 20% hoặc 2 triệu đồng (tùy số nào lớn hơn).

Mức miễn thường

Liberty:
– Mức miễn thường cố định (theo lựa chọn của Khách hàng): 500.000, 1.000.000, 2.000.000, 5.000.000, 10.000.000 đồng/vụ
Các công ty khác:
– Mức miễn thường (có hoặc không khấu trừ): 500.000 đồng đối với xe không kinh doanh & 1.000.000 đồng đối với xe kinh doanh.

Thời gian thông báo bồi thường

Liberty:
– Không quá 30 ngày (=> 15 ngày) kể từ ngày xảy ra sự cố hoặc tai nạn.
Các công ty khác:
– Trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn (nếu quá 5 ngày sẽ bị giảm số tiền bồi thường).
– Trong vòng 24 giờ nếu bị mất cắp hoặc bị cướp (nếu quá 24 giờ sẽ bị giảm số tiền bồi thường).

Chi phí ngăn ngừa, hạn chế tổn thất & cứu hộ

Liberty:
1. Cứu hộ giao thông miễn phí 24/7 trên toàn quốc cho những sự cố có liên quan và không liên quan đến tổn thất được bảo hiểm.
2. Hạn mức hỗ trợ đến 4 triệu đồng/năm (hoặc cao hơn, tùy trường hợp).
Các công ty khác:
1. Chỉ thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm.
2. Hạn mức tối đa: 5% số tiền bảo hiểm.

So sánh bảo hiểm ô tô về các điều khoản loại trừ (không bồi thường)

1. Xe chạy thử sau khi sửa chữa:
Liberty: Bồi thường.
Các công ty khác: Không bồi thường.

2. Các hành động đập phá, phá hoại trong các cuộc gây rối trật tự công cộng:
Liberty: Bồi thường.
Các công ty khác: Không bồi thường.

So sánh bảo hiểm ô tô về các trường hợp giảm số tiền bồi thường (hình thức chế tài)

1. Điều khiển xe vượt quá tốc độ cho phép và có kết luận bằng văn bản của cơ quan chức năng:
Liberty: Giảm 25 % số tiền bồi thường.
Các công ty khác: Giảm số tiền bồi thường từ 10% đến 20%.

2. Thông báo bồi thường trễ:
Liberty: Giảm 10 % số tiền bồi thường.
Các công ty khác: Giảm số tiền bồi thường từ 10% đến 20%.

4. Không thực hiện đầy đủ các biện pháp cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ hiện trường tổn thất (trừ trường hợp di chuyển để đảm bảo an toàn hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan chức năng)
Liberty: Giảm 30% số tiền bồi thường.
Các công ty khác: Giảm số tiền bồi thường từ 10% đến 20%.

5. Tự ý tự ý tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa được công ty bảo hiểm chấp thuận:
Liberty: Giảm 80% số tiền bồi thường.
Các công ty khác: Giảm số tiền bồi thường từ 10% đến 30%.

6. Không bảo lưu hoặc hoặc từ bỏ quyền yêu cầu người thứ ba bồi thường cho cho công ty bảo hiểm:
Liberty: Giảm tối đa 80% số tiền bồi thường.
Các công ty khác: Giảm số tiền bồi thường từ 50% đến 100%.

7. Không hợp tác chặt chẽ với công ty bảo hiểm để đòi bồi thường từ bên thứ ba:
Liberty: Theo quy tắc bảo hiểm thì Liberty có thể từ chối bồi thường nhưng trên thực tế Liberty chưa áp dụng quyền này.
Các công ty khác: Giảm số tiền bồi thường từ 50% đến 100%.

8. Tự động thỏa thuận bồi thường với người thứ ba:
Liberty: Theo quy tắc bảo hiểm thì Liberty có thể từ chối bồi thường nhưng trên thực tế Liberty chưa áp dụng quyền này.
Các công ty khác: Giảm số tiền bồi thường từ 50% đến 100%.

10. Không thông báo cho Công ty từ đó làm ảnh hưởng đến việc giám định và/hoặc xác minh sự cố, tai nạn và/hoặc thiệt hại:
Liberty: Giảm tối đa 80% số tiền bồi thường.
Các công ty khác: Giảm số tiền bồi thường từ 50% đến 100%.

11. Chở quá trọng tải, số người (từ trên hai mươi phần trăm (20%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%)) theo quy định trong Giấy đăng kiểm.
Liberty: Giảm số tiền bồi thường theo tỷ lệ quá trọng tải hoặc quá số lượng người.
Các công ty khác: Tương tự Liberty.

12. Chở quá tải trên 50% hoặc quá 50% số người theo quy định:
Liberty: Không giảm tiền bồi thường.
Các công ty khác: Giảm số tiền bồi thường 100% (Không bồi thường).

13. Kê khai Giấy Yêu Cầu Bảo Hiểm sai (không đúng Mục Đích Sử Dụng), không thông báo cho Công ty trong trường hợp có sự gia tăng mức độ rủi ro bảo hiểm để bổ sung Phí Bảo Hiểm (như chuyển đổi Mục Đích Sử Dụng, hoán cải, nâng cấp làm tăng giá Xe Được Bảo Hiểm):
Liberty: Giảm tối đa 80% số tiền bồi thường.
Các công ty khác: Giảm số tiền bồi thường theo tỉ lệ chênh lệch phí bảo hiểm.

13. Bên mua bảo hiểm không tuân thủ đúng và đầy đủ các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Bảo Hiểm:
Liberty: Giảm tối đa 50% số tiền bồi thường.
Các công ty khác: Tương tự Liberty.

So sánh bảo hiểm ô tô về thủ tục bồi thường

1. Yêu cầu biên bản Công an:
Liberty: Chỉ áp dụng đối với tổn thất lớn.
Các công ty khác: Áp dụng thường xuyên và có thể giảm số tiền bồi thường 30% nếu không có biên bản Công an.

2. Thời gian duyệt bồi thường:
Liberty: Theo quy định thống nhất trên toàn quốc.
Các công ty khác: Nhanh hay chậm tùy thuộc vào từng đơn vị thành viên tại từng tỉnh thành hoặc khu vực.

3. “Chi phí ngoài” để duyệt bồi thường nhanh:
Liberty: Hoàn toàn không có.
Các công ty khác: Có thể phát sinh.

4. Tách vụ hoặc tách hồ sơ:
Liberty: Áp dụng mức miễn thường theo số vụ nhưng duyệt bồi thường tất cả tổn thất.
Các công ty khác: Áp dụng mức miễn thường 1 lần nhưng có thể chỉ duyệt bồi thường một phần hay áp dụng mức giảm bồi thường từ 10% đến 20% do thông báo bồi thường trễ.

5. Tổn thất liên quan đến bên thứ ba:
Liberty: Bồi thường trước cho khách hàng và nhận thế quyền để thương lượng với bên thứ ba sau đó.
Các công ty khác: Giám định viên thương lượng trực tiếp với bên thứ ba.

6. Giám định hiện trường:
Liberty & Các công ty khác:
– Có giám định viên hiện trường.
– Giám định viên trực tiếp kiểm tra mức độ thiệt hại cùng với khách hàng và garage.

7. Đấu giá sửa chữa tổn thất lớn:
Liberty: Không áp dụng.
Các công ty khác: Có áp dụng.

Quyền lợi của Quý Khách từ việc so sánh bảo hiểm ô tô

Quý Khách luôn là người quyết định trong việc chọn mua bảo hiểm ô tô! Từ việc so sánh bảo hiểm ô tô từ các công ty khác nhau, Quý Khách hãy cân nhắc kỹ giữa mức phí, các quyền lợi bảo hiểm, điều kiện điều khoản & dịch vụ bồi thường để quyết định bảo hiểm ô tô phù hợp nhất với mình!

Xin lưu ý rằng các so sánh trên đây có tính tham khảo, được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau và không phải là tài liệu chính thức của Công ty Bảo hiểm Liberty Việt Nam.

Xem thêm: Quyền lợi bảo hiểm vật chất xe ô tô Liberty AutoCare

Vui lòng dẫn nguồn baohiemotoliberty.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn.