Các gói bảo hiểm ô tô của Liberty

Các gói bảo hiểm ô tô của Liberty bao gồm Lựa chọn mức khấu trừ (trước đây gọi là mức miễn thường), Có khấu hao và Không khấu hao thay thế mới đối với tổn thất bộ phận.

Lựa chọn mức khấu trừ (mức miễn thường)

“Mức khấu trừ” là Số tiền mà “Chủ xe phải tự gánh chịu trong mỗi và mọi vụ tổn thất bộ phận của xe tham gia bảo hiểm vật chất xe tại Liberty”. Quý Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 5 mức khấu trừ: 500.000 đồng, 1 triệu đồng, 2 triệu đồng, 5 triệu đồng và 10 triệu đồng.

Vui lòng xem thêm chi tiết và ví dụ cụ thể về Mức khấu trừ tại đây.

Bảo hiểm có khấu hao và Không khấu hao thay thế mới

Gói bảo hiểm ô tô Liberty Có khấu hao

Lựa chọn Có khấu hao khi mua bảo hiểm ô tô Liberty, Quý Khách sẽ được bồi thường cho các bộ phận xe bị hư hỏng phải thay thế mới theo công thức tính như sau:

Số tiền bồi thường = [Chi phí thay thế thực tế – Số tiền khấu hao] – Mức khấu trừ
Trong đó, Số tiền khấu hao = Giá trị bộ phận thay mới x % Khấu hao

Số tiền khấu hao được tính theo % giá trị bộ phận thay mới và tùy thuộc vào số năm sử dụng xe, cụ thể theo bảng dưới đây:

Số năm sử dụng xe% Khấu hao
Dưới 3 năm0%
3 – 6 năm15%
6 – 10 năm25%
10 – 15 năm35%
Trên 15 năm50%

Ví dụ tính khấu hao: Xe đã sử dụng 5 năm và mới bị tổn thất được bồi thường, phải thay mới 1 gương hậu với giá trị bộ phận thay mới là 5.000.000 đồng, chi phí thay thế thực tế là 5.500.000 đồng (bao gồm chi phí xác định hư hỏng, tiền công thay thế,…) và xe đã mua bảo hiểm vật chất Liberty với mức khấu trừ 1.000.000 đồng. Khi đó, số tiền Công ty sẽ bồi thường là:

Số tiền khấu hao = 5.000.000 x 15% = 750.000 đồng
Số tiền bồi thường = [5.500.000 – 750.000] – 1.000.000 = 3.750.000 đồng
Số tiền Khách hàng tự chi trả = 5.500.000 – 3.750.000 = 1.750.000 đồng

Gói bảo hiểm ô tô Liberty Không khấu hao

Lựa chọn Không khấu hao khi mua bảo hiểm ô tô Liberty, bảng khấu hao ở trên sẽ không áp dụng và công thức tính số tiền bồi thường chỉ đơn giản như sau:

Số tiền bồi thường = Chi phí thay thế thực tế – Mức khấu trừ

Theo ví dụ trên, Số tiền bồi thường = 5.500.000 – 1.000.000 = 4.500.000 đồng. Khách hàng tự chi trả 1.000.000 đồng (đúng bằng mức khấu trừ đã lựa chọn khi mua bảo hiểm).

2 quy luật cần biết khi lựa chọn các gói bảo hiểm ô tô của Liberty

Quý Khách hàng cần biết 2 quy luật có tính quyết định nhất khi tính phí bảo hiểm trong các gói bảo hiểm ô tô của Liberty để có lựa chọn phù hợp nhất với mình. 2 quy luật này là:

  1. Lựa chọn Mức khấu trừ càng cao thì Phí bảo hiểm càng thấp.
  2. Lựa chọn Gói bảo hiểm có khấu hao thì Phí bảo hiểm thấp hơn (đối với xe sử dụng trên 3 năm).

Nguồn hình ảnh: Internet
Vui lòng dẫn nguồn khi sử dụng thông tin trên website này.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.